פרשת ואתחנן

יצחק 80

New member
פרשת ואתחנן

פרשת ואתחנן

משה ממשיך בנאום הפרידה שלו, אלא שבניגוד לפעמים הקודמות בהן דיבר
על מסעות והתרחשויות פיזיות, הפעם הוא מתרכז ומתעמק ביחסים שבין השם לעמו.

" ואתחנן," הוא אומר. " אעברה נא ואראה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן, ההר הטוב
הזה והלבנון"..

השם לא מסכים.

" עלה ראש הפסגה ושא עיניך צפנה ותימנה ומזרחה וראה בעיניך כי לא תעבור את הירדן הזה".
משה לא, אבל עם ישראל כן וזה מחייב!

" עתה ישראל שמע אל-החקים ואל-המשפטים אשר אנוכי מלמד אתכם לעשות. למען תחיו
ובאתם וירשתם את הארץ".

כדי לחיות צריך לדעת איך ועל מי לסמוך. המבחן היסודי והנצחי הוא: נאמנות לשם ומילוי
מצוות התורה. כי מה שווה אדם כשהוא לא בן אדם? מה שווה הארץ בלי השכינה?

לכן הוא חוזר על עשרת הדברות ועל כללי ההתנהגות.

" מי גוי גדול אשר-לו חקים ומשפטים צדיקם בכל"..
" רק השמר לך ושמור נפשך מאד פן-תשכח את הדברים.. כל ימי חייך והודעתם לבניך
ולבני בניך"..

כי זה ביטוח החיים היחיד שיש. שום תרבות זרה ושום התבוללות.

" כי עם קדוש אתה והשם אלהך בך בחר"..

בימים טרופים אלה כשאנו רואים את תמונות הרציחות , השתוללות הפושעים, בעוד אויבנו מחוץ מתכננים. נתחנן יום יום ושעה שעה שהכול יעבור בשלום שאף אחד לא יפגע, ושכל אחד יתנהג באיפוק ובתבונה כמו שכתוב:
" ואהבת לרעך כמוך".

שבת שלום
 
למעלה