פרשת המכבסה היהודית בארה``ב:רב בכיר

פרשת המכבסה היהודית בארה``ב:רב בכיר

בירושלים נחקר אתמול עי משלחת המשטרה בארצות הברית בשבוע הבא יחקרו עוד שלשה רבנים.מטעמי צינעת הפרט לא אפרסם את שמו.
 
למעלה