פרשת אמור

יצחק 80

New member
פרשת אמור

פרשת אמור


ראשית חובתו של המנהיג בעל המשרה לתת דוגמה אישית. בהופעתו החיצונית,
בניקיון כפיו, ובחייו האישיים והמשפחתיים.
" לא- יקרחה קרחה בראשם ופאת זקנם יגלחו".
" אישה זנה וחללה לא יקחו". " כי אם-בתולה מעמיו יקח אישה".

בעל מום לא יבוא אל המקדש. כול אשר מתקרב אל המקדש או מעורב בעשייה ציבורית יהיה נקי מכל רבב.

אחר כך חוזרים על החגים. שבתות וחגים. כל חג וחג תפקידו פשרו וצורתו.

בסוף הפרשה מדובר על בן אישה ישראלית שמקלל את השם. דינו נחרץ למות.
אפילו שאביו מצרי הוא נחשב ליהודי וחייב להתנהג בהתאם.

" משפט אחד יהיה לכם כגר כאזרח," לטוב ולרע.
מוסבר כאן שהעונש הוא תוצאה בלתי נמנעת של החטא,
" עין תחת עין, שן תחת שן".

שבת שלום
 
יצחק תודה לדבר פרשת השבוע

אני כרגע במשלחת אמנים בארצות הברית
אשתדל להיות גם בפרום
שבוע טוב וחג עצמאות שמח
 
למעלה