פרוטוקול ישיבת ועד מיום 27.07.04

namaa

New member
חיים האם התקיים דיון?

בנושא האתר והעברת אינפומציה לתושבים? אני קוראת את הפרוטוקול ולדעתי הוא תמציתי מדי. אין אף נתון מספרי. אם הגישו דוחות כספיים אז למה הם לא מצורפים לפרוטוקול? אני חושבת שבשביל שנבין צריך לפרסם גם נתונים מספריים.
 
דיון בנושא השמוש בפורום

הי נעמה אנ'לא מהוועד. אמרתי באחת ההודעות הקודמות שאני מתכוון להעלות את הנושא בישיבת הוועד שאמורה להתקיים בסוף החודש. אשמח אם תצטרפי גם את ותביאי אנשים נוספים שנה טובה חיים
 
למעלה