פעילות מעניינת שמתחילה להתגבש

פעילות מעניינת שמתחילה להתגבש

עקב בדיקות ראשוניות שערכנו בענין איגוד מעצבי מוצר ובענין ריח רע שעולה מתחרויות שונות. בקישור- הפניה למכתבים שנשלחו בנדון- חשובה הבעת דעתכם ומעורבותכם לצורך קביעת ההמשך המעשי!
 
למעלה