פירוק מרצון של חברה - מינוי מפרק

החברה לא חדלת פרעון

יש הצהרה של הדירקטור (שזה כמובן אותו בעל מניות) שהיא סולבנטית. אם היא היתה חדלת פרעון הנושים היו ממנים ואז מן הסתם הם היו בוחרים מישהו אחר. השאלה היא אם אותו אדם, שהוא גם בעל מניות וגם הדירקטור, יכול בעצם למנות את עצמו גם למפרק.
 
פירוק מרצון של חברה - מינוי מפרק

האם בעל מניות יחיד בחברה משפחתית יכול להתמנות על ידי עצמו למפרק של החברה, כאשר הפירוק הוא פירוק מרצון עם הצהרת כושר פרעון?
 
למעלה