פיטורין

עוד עמית גורביץ

Active member
מנהל
1. אכן, חוק פיצויי פיטורים מחייב מתן פיצויים במקרה של פיטורים רק למי שעבד למעלה משנה (או בסמוך לשנה - ס' 3 לחוק פיצויי פיטורים).
עם זאת, ככל שיש לך סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים על פי רוב הפרקטיקה היא שחרור הכספים הצבורים, גם במקרה של פיטורים של עובד שלא צבר שנת וותק.
2. ככל שפוטרת ללא שימוע - יש לך עילת תביעה בעניין זה, ללא קשר לתקופת עבודתך.
גם פיטורים לאחר תקופת עבודה קצרה מחייבים שימוע, ואף ביתר שאת - שכן ההנחה שיש פגם כלשהו בעבודתך, ועל כן פוטרת לאחר תקופה קצרה יחסית, ועל כן על המעסיק לקבל תשובתך לטענות כלפייך.
לכן, יש לך עילת תביעה ככל שפוטרת ללא שימוע כדין (לא פירטת לגופו של עניין די הצורך בעילה זו).
 
למעלה