פטור ממס רווחי הון לקשישים

אין פטור ממס רווח הון רק מעצם העובדה שהרווח הוא בידי קשיש.
מאחר ומדובר ברווח בידי מי שהוא מעל גיל 60 הוא זכאי לחישוב מס על פי מדרגות מס נמוכות עד 25% כך שייתכן (בשים לב לגובה רווח ההון והכנסות אחרות) שבניצול מדרגות המס הנמוכות ונקודות זיכוי לא יחול מס על רווח ההון.
 

כוכבית מצויה

Well-known member
אין פטור ממס רווח הון רק מעצם העובדה שהרווח הוא בידי קשיש.
מאחר ומדובר ברווח בידי מי שהוא מעל גיל 60 הוא זכאי לחישוב מס על פי מדרגות מס נמוכות עד 25% כך שייתכן (בשים לב לגובה רווח ההון והכנסות אחרות) שבניצול מדרגות המס הנמוכות ונקודות זיכוי לא יחול מס על רווח ההון.
תודה.
האם קיים פטור כלשהו על הכנסות מריבית?
 
למעלה