פטור ממס הכנסה על נירות ערך

יש לבחון ממה נובע הפטור על הקצבה וכן מה גובה הקצבה.
גם אם לא ניתן לייחס את הפטור לרווחי הון ייתכן ובגלל הפטור על הקצבה ניתן יהיה לנצל נקודות זיכוי שלא נוצלו ומדרגות מס אם אתה מעל גיל 60.

עו"ד אבישי בן יצחק
https://www.abi-law.co.il/
התשובה אינה מהווה תחליף לייעוץ משפטי. אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס למקרה מסוים.
 
למעלה