פחדנים!!!!

חיים 1990

New member
פחדנים!!!!

מי שטוב ממך בידע אתם חוסמים??? הלזה יקרא "חושבים"???????? למה נחסם פלוני 777???
 
למעלה