פַּח.

פַּח.

אני לא טיפוס של פורומים, אבל לא ישנתי כל הלילה, אז אני אניח לעצמי להתפרע. [!] צולם לפני ימים מספר בשכונת נחלאות, ירושלים.
 
זה לא נחמד מצדכם,

לא להגיד שום דבר.
 
למעלה