עשיתי טעות וזיפתתי גג על חשבוני

maladjusted

New member
עשיתי טעות וזיפתתי גג על חשבוני

אחרי שנים של שכירת דירה עם תקרה מתקלפת וקירות רטובים עשיתי מעשה.
לאחר תיאום עם ועד בית ובעל הבית הזמנתי את המזפתים והתחלתי לרדוף אחרי הכסף חזרה.
אמנם קיבלתי החזר של 3 מתוך 4 שכנים אבל נשאר שכן אחד סרבן.
האם מותר לי להתחמק מתשלום ועד בית כל עוד לא קיבלתי החזר מלא, כדי לקזז הפסדים?
הדירה יוצאת למכירה כרגע, כך שלא בטוח שאשאר יותר מדי כדי לדאוג גם לסיוד הגג בקיץ.
 

maladjusted

New member
מקפיץ - מה אתם הייתם עושים?

אמנם לא מדובר בסכום גדול ואני יכול למצוא טיעונים חצי רציונליים לספיגת העלות ומניעת קונפליקט, אבל אני לא אוהב להרגיש עקוץ.
 

פרל דוד

New member
את הוצאות הזיפות חייב לשלם בעל הדירה.

מבחינתך בעל הדירה הוא הכתובת לנזילות מהגג,והוא זה שחייב לתבוע את חלקו מהשכנים.

ולכן על מנת לכסות את הוצאותיך ,עליך לשלוח מכתב התראה עם החשבונית מס המוכיחה את הוצאותיך הישירות, ואת אישור התשלום מהשכנים,ולדרוש את ההפרש.

נקודה חשובה.

אתה מעלה כאן נקודה של תשלום לועד הבית, כלומר יש ועד פעיל, תשלום תיקון הגג הוא מעניינו של הועד והם היו אמורים לרכז את הכסף מהשכנים,ולכן היה כדאי לצרף גם את הועד לסנקציה הכוללת מכתב התראה לפני תביעה.

ישנה אפשרות נוספת והיא להפנות מכתב תלונה [עם העתקים לגורמים שהזכרתי] למפקח על הבתים המשותפים הנמצא בטאבו הקרוב למקום המגורים, הפעלת סנקציות היא בתחום סמכותו, וההליך מהיר יחסית.

ועוד משהו...כחלק מההתחשבנות עם בעל הדירה אתה יכול להודיע לו שאתה מתכוון להוריד את הוצאותיך מתשלום השכירות, זו זכותך כחוק.

חוק בתים משותפים

58. נשיאת הוצאות [תיקון: תשמ"ד, תשנ"ב]
(א) בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, הכל בהתאם לחלקו ברכוש המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. לענין זה, "החזקה תקינה" - שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות.
 

maladjusted

New member
תודה על התשובה המפורטת!

בינתיים תגובת הועד לא היתה שלילה עקרונית של קיזוזים, הבעיה שכדי להשיב את כל הסכום אצטרך להשאר טיפה מעבר לשנה הנוכחית, מה שעלול לגרור הפסד שלי - לכן אם לא יוצע פתרון אחר, אבקש גם החזר מבעל הדירה, אבל על היתרה הנותרת פחות ועד בית. כך אולי כולם יצאו לא מופסדים.
 
למעלה