ערב טוב לכולם

ARIE56

New member
הכל טוב ברוך השם !מחכה לאירוע ,לריקודים

הרבה זמן לא רקדנו !
 

ARIE56

New member
עוזי לווא בוש כנופיית דיד מיטבח !

בכרויי קוזאן וומחבט ווכתכה איתלוהון כנפיים !והכל יעוף אהת גיבת בלגן גו פורום דידן? משודינוך ?
 

uzis1

New member
אריה !מה ברילה?שקולוך אידיו חבקה (chabke)

סמוקתה ? מרי לוך שקול בס זרוקה !!! אימה מחכוייה לה אוהה ?
 
../images/Emo140.gif אוי מרלי תלוך, לכיאת איכלה כורסתי??

איה אילה ג'כלתה, לה מכווסוך, דמכת כולי יומה גוצ'רפייה טוורתה אנה וכורסתי איווך בכתסה זירק, גפלכך גובייסה, וכ'מתראה, לה מכווסוך
 

uzis1

New member
בתיה ! אין פלכתון מוך גמחכתון - במסאך מן כפנא

 

ARIE56

New member
עוזי כפינה וות מאי איכלה גיבת אנא במזמנלוך !

אית אכה גו פורום בכתה גמבשלה איכלה לווא מין דונייה דידן גיבת ?
 

uzis1

New member
אריה ! מסי,מסי בכאזאך מה מבושלה בכתוך

פפוקתא מטו נפלה כיסלוך - דרי באלוך אילה - לה מג'כלתה רבה.
 

ARIE56

New member
לא שמאלוך בוש !אית אכה גו פורום בכתה

גמבשלה !סי גו דר"בתיה מטפל איבוך !מהר מהר
 
למעלה