"ערביי בקעת הירדן רוצים ת.ז.כחולה"נושא לדיון האם זה נכון ?

למעלה