עסקה טרייה

עסקה טרייה

אוסטרלי דולר ללונג.
89.25 סטופ 30 פיפס.
היעד? 89.90
גם היורו אוזי והבריטי אוזי לשורט,לשיקולכם
 
למעלה