על מה הבחירות ?

amichaio

New member
על מה הבחירות ?

על מה הבחירות? בבחירות הקרובות עומדת למבחן סוגיה מרכזית אחת: האם נפרד מהפלשתינים ונעצב את גבולות המדינה, בתמיכה בינלאומית, כך שיהיה בה רוב יהודי, או שנמשיך לדשדש בביצה ונסתכן בהפיכה למדינה דו-לאומית. זאת השאלה שעומדת להכרעה וכל היתר נובע ממנה. הישובים המבודדים בלב אוכלוסיה פלשתינית אינם משרתים את הביטחון אלא מעיקים עליו. הקפאת המצב הקיים, הן מתוך אידיאולוגיה של קידוש הקרקע או מאשליה שניתן להגיע עם הפלשתינים להסדר שלום, מסוכנת בכל אמת מידה. המשך החיכוך עם הפלשתינים מגדיל האפשרויות להעצמת הטרור ומוביל לסכנת יצירה עתידית של מדינה דו-לאומית ולחילופין, מזמין לחץ בינלאומי לפתרון שיהיה בהכרח רע מפתרון היזום על ידינו. ההתנגדות לתוכנית ההתכנסות של קדימה בטענה שאסור לפנות שטחים ללא תמורה היא היתממות שמפקירה את גורל ישראל לרצונם של הפלשתינים. פינוי ההתנחלויות המבודדות, המשתרעות על פני מרבית שטחי יו"ש, כרוך בפינוי כ- 70,000 מתיישבים "בלבד", משנה את ה"סטאטוס קוו" ויוצר לישראל יתרונות משמעותיים: א. קביעת גבולות המדינה, תוך שמירת גושי ההתיישבויות הגדולים בסמוך לקו הירוק בהסכמה בינלאומית; ב. הפרדות פיזית מהפלשתינים תוך קיבוע הרוב היהודי בשטחי ישראל. אין ממש בטענה שתוכנית ההתכנסות מהווה ניצחון לטרור באשר אפשרויות הפלשתינים להמשיך ולבצע פיגועים אחרי ההיפרדות יצטמצמו במידה ניכרת, מבלי שתפגע יכולתה של ישראל לפעול בשטחי יו"ש נגד גורמי טרור. להתנתקות מהפלשתינים תהיה השפעה חיובית על הכלכלה. היא תהפוך את ישראל ליותר אטרקטיבית למשקיעים זרים תוך האצת הצמיחה ושחרור מיליארדי דולרים המושקעים כל שנה באחזקת ההתנחלויות שיושקעו למטרות חברתיות. ביצוע תוכנית ההתכנסות היא תנאי מקדים לפתרון המשבר החברתי המתבטא במספר הגבוה של מובטלים ובפערים החמורים בין עניים לעשירים. כך גם יפתחו אפשרויות לממן ביצוע הרפורמה הדרושה במערכת החינוך. אותם קוסמים המבטיחים עתיד כלכלי טוב יותר באמצעות חיסול העוני, פנסיית חובה, שכר מינימום או חינוך טוב יותר מתעלמים מהמשאבים שיידרשו לכך. מהיכן יבוא המימון ללא ביצוע מוקדם של ההתכנסות? מהעלאת המסים? מקיצוץ תקציב הביטחון? אלה פתרונות סרק. אי אפשר לקצץ משמעותית בתקציב הביטחון כאשר החזית המזרחית (איראן, עיראק - אחרי נסיגה אפשרית של ארה"ב משם, לפחות אחרי ממשל בוש, סוריה, חיזבאללה והרשות הפלשתינית) מאיימת לא רק על ישראל אלא גם על יציבות המשטרים במדינות ערביות מתונות (מצרים, ירדן וערב הסעודית). ניצחון החמאס בבחירות ברשות הפלשתינית לא החריף את המחלוקת עם הפלשתינים אלא הבהיר אותה. הכנסת היוצאת התאפיינה בהעצמת השחיתות הציבורית, כאשר בכל המפלגות יש מועמדים ישרים יותר וישרים פחות. אולם הניסיון לייחס לקדימה את מירב השחיתות הוא ספין חסר בסיס שמטרתו ברורה: הסחת הדיון הציבורי מהנושא המרכזי לסוגיה משנית. אסור להצביע למפלגות סקטוריאליות ויש להתמקד בדילמה המרכזית. העלייה בסקרים של ישראל ביתנו בראשות ליברמן מדאיגה, בהיותה מפלגה גזענית המציעה פתרון הזוי של חילופי שטחים תוך הכרזת מלחמה על כל רשויות החוק. גם הצבעה למפלגות המגרדות את אחוז החסימה (גימלאים, ירוקים, תפנית) היא בזבוז קול. התעלמות מהכרעה בסוגיה המרכזית של עתיד שטחי יו"ש וקביעת גבולות המדינה משרתת בעקיפין את האינטרסים של מתנגדי תוכנית ההתכנסות. קדימה נוסדה כתוצאה ממשבר רעיוני בליכוד בסוגיית ההפרדות מהפלשתינים. כתוצאה מכך נשברו מסגרות מפלגתיות ישנות ונוצרה הנהגה חדשה שמשלבת אישי ציבור מרכזיים שזנחו את חלום ארץ ישראל השלמה יחד עם מנהיגים בכירים מתנועת העבודה. הנהגה רב גונית זו נותנת לקדימה תוקף מוסרי לדרוש מהציבור הכרעה ברורה בסוגיה המרכזית של יחסינו עם הפלשתינים: דריכה במקום, או היפרדות יזומה. ד"ר עודד עמיחי, חיפה
 

doresh shalom

New member
לגבי ההערה שלך על פתרונות הסרק ../images/Emo41.gif

(שמן הסתם אתה מייחס לעבודה ומרצ), הרי זה ברור שגם מרצ וגם העבודה יתמכו בנסיגה ויעשו מה שיוכלו כדי לקדם את סיום הסכסוך, כך שאין ממש בטיעון שלך נגד הצבעה להן.
 
למעלה