עכשיו שנרגעתי...

עכשיו שנרגעתי...

ואחרי שהתקשרתי לכל העולמ כדיי לספר להמ מי יופיע בניצנימ...ואז המ ביאסו כי יכול להיות שאנחנו באילת בתאריכ הזה אבל אני יסדר להמ משהו! בכל מקרה...יש יותר מידע חוצ מההופעות? כאילו רוני איפה מצאת את זה?
 
ממממ

אתמול נכנסתי לפורומ מוזיקה ישראלי בYNET כד י לרואת מה אביב כתב..אז ראיתי את ההודעה הזאת,לא היה כתוב שם עוד כלומ על ניצנימ.. ממ רותמ..לא רציתי להרוס את השרשור עם השאלה הזאת אבל..מממ מה קשור לכבד את אביך ואת אמך?כאילו מה הקשר אליך? חחח ותהיו חופשימ..אהבתי
 
סיפור ארוכ...

שוב תפסו אותי מעשנת ואחותי שטפהאותי בהרצאה! שצריכ לכבד את ההורימ שלכ ושהמ עושימ הכל לטובתכ...ובלה בלה ולקחתי את זה ברצינות ועכשיו אני באמת מנסה להפסיק לעשנ...אבל באמת...
 
למעלה