עזרו לחתולי ראשל"צ

liyoko

New member
עזרו לחתולי ראשל"צ

עיריית ראשל"צ מנסה בימים אלה לחוקק חוק שיאסור על תושבי העיר להאכיל ולהשקות את חתולי העיר ללא רישיון. הרישיון, במידה ויינתן, יהיה אישי, תקף למספר מסוים של חתולים, בנקודת האכלה מסוימת אחת, הממוקמת בשטח פרטי השייך למאכיל על פי חוק, וכל זאת, אך ורק בתנאים שיאושרו ע"י העירייה. פרט לכל אלה, יהיה הוטרינר העירוני רשאי להוסיף תנאים נוספים לרישיון לפי ראות עיניו, כולל הגבלת תקופת היתר ההאכלה, חיוב המאכילים בתשלום על טיפולים וטרינרים ועוד... הקנס על אי עמידה בחוק יהיה 660 ₪. החוק, המיועד לכאורה להסדיר האכלה, נועד למעשה לאסור עליה ואינו מתייחס רק לפינות האכלה אלא אוסר על האכלה ספונטאנית מתוך רחמים לבעל חיים. חוק המחייב קבלת רישיון האכלה, יצמצם בהכרח את היקפה ויביא בסופו של דבר למוות ברעב של אלפי חתולי רחוב שהורגלו במהלך שנים להיות מואכלים ומושקים ע"י תושבים. עיריית ראשל"צ מצאה דרך לעקוף את פסיקת בג"ץ האוסרת השמדה של חתולי רחוב ומנסה לדלל את כמות החתולים בשיטה מתוחכמת של הרעבה. העיריה קיבלה ממשרד הפנים כספים לשם עיקור/וסירוס חתולי העיר, אך מעדיפה להעביר את אחריות הטיפול על התושבים. אנא, כנסו לאתר www.free-cats.org וחיתמו על העצומה למען המשך האכלה חופשית ולמען הזכות הבסיסית של האדם להושיט יד לחסר הישע. תודה
 
למעלה