עזרה דחוף!

מצב
הנושא נעול.

אמא 26

New member
עזרה דחוף!

עזרה דחוף!
עבדתי כ - 9 חודשים ולאחר מכן יצאתי לחופשת לידה והארכתי בעוד 7 חודשים על חשבוני, באישורו של המנהל. השבוע התקשרתי ואמרתי שאני רוצה לחזור. אך הוא אמר שכרגע הוא לא צריך, ואם יצטרך, גם כממאלת מקום(פעם ב...) הוא יודיע לי. אני צריכה עבודה דחוף! אם הוא לא צריך אותי כרגע הוא חייב לפטר! לפחות אוכל לחתום בלשכה עד שאמצע עבודה אחרת! מהן הזכויות שלי מה הוא צריך לתת לי כשמפטר אותי ימי התראה מראש? פיצויים? חשוב לציין שיצאתי לחופשת לידה ב-17/2/05 הלידה היתה ב-6/3/05 מה גם יש בידי תלוש משכורת מיוני, בו קיבלתי הבראה, + כל ימי החופש שהיו צבורים. אשמח לתשובה תודה
 

אמא 26

New member
מקפיצה לעצמי!

עזרה דחוף!
עבדתי כ - 9 חודשים ולאחר מכן יצאתי לחופשת לידה והארכתי בעוד 7 חודשים על חשבוני, באישורו של המנהל. השבוע התקשרתי ואמרתי שאני רוצה לחזור. אך הוא אמר שכרגע הוא לא צריך, ואם יצטרך, גם כממאלת מקום(פעם ב...) הוא יודיע לי. אני צריכה עבודה דחוף! אם הוא לא צריך אותי כרגע הוא חייב לפטר! לפחות אוכל לחתום בלשכה עד שאמצע עבודה אחרת! מהן הזכויות שלי מה הוא צריך לתת לי כשמפטר אותי ימי התראה מראש? פיצויים? חשוב לציין שיצאתי לחופשת לידה ב-17/2/05 הלידה היתה ב-6/3/05 מה גם יש בידי תלוש משכורת מיוני, בו קיבלתי הבראה, + כל ימי החופש שהיו צבורים. אשמח לתשובה תודה
מקפיצה לעצמי!
מ ק פ י צ ה . . . . .
 
ככה.

עזרה דחוף!
עבדתי כ - 9 חודשים ולאחר מכן יצאתי לחופשת לידה והארכתי בעוד 7 חודשים על חשבוני, באישורו של המנהל. השבוע התקשרתי ואמרתי שאני רוצה לחזור. אך הוא אמר שכרגע הוא לא צריך, ואם יצטרך, גם כממאלת מקום(פעם ב...) הוא יודיע לי. אני צריכה עבודה דחוף! אם הוא לא צריך אותי כרגע הוא חייב לפטר! לפחות אוכל לחתום בלשכה עד שאמצע עבודה אחרת! מהן הזכויות שלי מה הוא צריך לתת לי כשמפטר אותי ימי התראה מראש? פיצויים? חשוב לציין שיצאתי לחופשת לידה ב-17/2/05 הלידה היתה ב-6/3/05 מה גם יש בידי תלוש משכורת מיוני, בו קיבלתי הבראה, + כל ימי החופש שהיו צבורים. אשמח לתשובה תודה
ככה.
בעצם, לפי החוק, לא היתה לך זכות לצאת לחופשה ללא תשלום אחרי חופשת הלידה, כי לא עבדת מספיק זמן במקום העבודה. אבל, את כותבת שהמעביד הסכים. בזה - הוא בעצם נתן לך הטבה מעבר למה שהחוק מחייב אותו. אם הוא הסכים שתצאי לחל"ת, אז בעצם זה אומר שהוא הסכים לקבל אותך בחזרה לעבודה כשתיגמר החל"ת. אז כשהודעת לו שאת חוזרת הוא היה אמור לקבל אותך בחזרה, או - באמת - לפטר אותך. בפיטורים כאלה הוא צריך לתת לך הודעה מוקדמת. אם תקופת העבודה שלך בתוספת חופשת הלידה (שלפני החל"ת) מצטברות לתקופה של לפחות שנה, הוא יהיה חייב גם לתת לך פיצויים על שנה אחת. הוא לא היה חייב לתת לך דמי הבראה ויפה מצדו שהוא נתן לך.
 

שיר ורד

New member
הערות

ככה.
בעצם, לפי החוק, לא היתה לך זכות לצאת לחופשה ללא תשלום אחרי חופשת הלידה, כי לא עבדת מספיק זמן במקום העבודה. אבל, את כותבת שהמעביד הסכים. בזה - הוא בעצם נתן לך הטבה מעבר למה שהחוק מחייב אותו. אם הוא הסכים שתצאי לחל"ת, אז בעצם זה אומר שהוא הסכים לקבל אותך בחזרה לעבודה כשתיגמר החל"ת. אז כשהודעת לו שאת חוזרת הוא היה אמור לקבל אותך בחזרה, או - באמת - לפטר אותך. בפיטורים כאלה הוא צריך לתת לך הודעה מוקדמת. אם תקופת העבודה שלך בתוספת חופשת הלידה (שלפני החל"ת) מצטברות לתקופה של לפחות שנה, הוא יהיה חייב גם לתת לך פיצויים על שנה אחת. הוא לא היה חייב לתת לך דמי הבראה ויפה מצדו שהוא נתן לך.
הערות
אם נקבעה מראש תקופה מוגבלת לחל"ת והיא הסתיימה - תשובתו של יוסריאן לגביט זכותך לחזור לעבודה או להיות מפוטרת מדויקת. אך אם לא נקבע מועד סיום לחל"ת , זכותו של המעביד להמשיך את החל"ת עד למועד שיהי לו נוח. אומנם, לא ניתן להאריך את החל"ת לתקופה אינסופית, אך מאחר והחל"ת הנ"ל הוא לא על פי חוק, אם המעביד יקבע עכשיו תקופה סבירה למועד סיום החל"ת (סדר גודל שלא יעלה על תקופת החל"ת שנטלה העובדת מיוזמתה) זה עשוי להיות סביר. אם הוא לא יקבע מועד צפוי לסיום החל"ת, נראה לי שהארכת החל"ת מעבר לשנה (בסך הכל) תהיה בלתי סבירה. המעסיק רשאי לפטר את העובדת במהלך תקופת החל"ת הנמשכת ובמקרה כזה, תקופת ההודעה המוקדמת תהיה חלק מהחל"ת והוא לא יהיה חייב לשלם עליה (בדיוק כפי שיולדת שמתפטרת במהלך החל"ת עם הודעה מוקדמת כחוק, לא צריכה לשלם למעסיק בגין העדר הודעה מוקדמת ואיננה מחויבת לחזור לעבודה מיום ההודעה עד למועד סיום היחסים). גם אם המעסיק מעוניים לפטר את העובדת בכל מקרה, הוא יכול להחזיר אותה לעבודה ומיד לפטר אותה, כך שהיא תחויב לעבוד רק את תקופת ההודעה המוקדמת. לגבי הפצויים, יש לכלול בתקופת העבודה לצורך פצויים גם שבועיים ראשונים מהחל"ת (יכול להיות שזה המינימום הנדרש לך כדי לצבור שנה, אז מאוד חשוב להיות ער לכך). מאחר וכבר עברו יותר מ 9 חודשים מיום הלידה, התפטרות שלך, תגרום לאובדן הפצויים.
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה