עזרה במילחמה בתאונות דרכים

הממשלה מקצצת ...

הממשלה מקצצת בתקציבים לאגף התנועה ולרשות הלאומית לבטיחות בדרכים!!! עשיתי קצת חשבון וייתכן שהם צודקים??? קצת סטטיסטיקה והשקפה שונה אצלי בבלוג
 
למעלה