עוד תאונת מסוק

בכלל יום עם מספר נפגעים לא קטן

כל הזמן מדווחים בכל מיני רשתות ואתרים על מספר נפגעים לא קטן וזה מפחיד נורא רק שישמרו על עצמם שם באדי
 
למעלה