עוד מעט כבר יהיה מיותר "לזרוק אותנו לים" ...

למעלה