עדכון:

עדכון:

מיין פייערל כעת ברחוב צפניה עם ילד בידיים, גורמים המקרובים לנ``ל טוענים שהילד הוא בנו.
 
למעלה