עברה שנה...

טוליפ,

New member
עברה שנה...

עברה שנה בלי מלחמה, בלי מילואים,בלי נפגעים.. מאות לילות בלי אהבה, ובימים רק עבודה.. מרבית הזמן עברה לריק, והציון,בלתי מספיק.. עכשיו נכנסת עוד שנה, שתהיה הלוואי טובה,טובה.. נחווה לילות מלאי עניין, ואהבות במלוא חופנן, נאהב,נשמח,נרקוד,נלכוד.. כל מי ליבנו יחמוד, נסע נראה עולם גדול, ירבה כספינו כמו החול, והבנה וידידות, תורן ממש,במציאות.. שלווה נירכוש, יותר בריאות, נכתוב שירים. גם סיפורים, ונסיים באמירה, א י נ ש א ל ל ה, שתהיה שנת שלום, ו א ה ב ה...
 
למעלה