עבודה פרטית

פארור

New member
אני עובד מדינה במשרד הרווחה במוסד בו חוסים מוגבלים, אני עובד במשמרות, לאחרונה הבנתי שאני צריך לבקש אישור לעבודה פרטית, ואכן הגשתי בקשה ונעניתי בשלילה בתירוץ של קורונה, אלא שהעבודה שלי לא עוסקת בצמידות לסיכון כזה, אני עוסק בכתיבת ספרים, וכבר הוצאתי תשעה, ספרי דת ואמונה וספרי שירה, יש לי עוד ספרים שמצריכים עריכה ואני מוסיף עוד וכותב, כמו כן אני עוסק בדיבוב שפת הסימנים לספר התנ"ך, ובאחרונה התחלתי לעשות תקליט, אני מבין שיחסי העבודה של המנהל איתי בעוכרי ולכן לא אשרו לי גם מירושלים... השאלה האם ניתן למנוע ממני לעסוק באומנות בכתיבת ספרים, ובהפקת תקליט, ובדיבוב התנ"ך משפת הסימנים למדוברת (אם תרצה לדעת על מה מדובר נתן לראות את מגילת רות בשפת הסימנים ואני הקריין), וכבר יעצה לי ידידת משפחה לא לערער מאחר וזה יהיה מלוכלך במילים פשוטות ולא כדאי... אז האם נתן למנוע ממני לעסוק באומנות שאיננה פוגעת בעבודה שלי במוסד, במידה וכן מה ניתן לעשות על מנת לעבור מסוכה זו?
 
1. התקשי"ר (תקנות שירות לעובדי המדינה) אכן קובע את החובה בקבלת אישור לעבודה נוספת.
2. בין היתר, מגדיר התקשי"ר גם את מרחב שיקול הדעת של המעסיק בשירות המדינה בבואו לאשר עבודה נוספת, ובהם, בין היתר - גובה השכר החלופי, מספר השעות בעבודה הנוספת, יוקרת העבודה הנוספת ודימויה הציבורי (לבל תהיה פגיעה בשירות הציבורי), ניטרליות העבודה הנוספת (שלא תהיה מזוהה פוליטית וכו').
3. השיקולים הרלוונטים לאישור עבודה נוספת משירות המדינה - נקובים בפרק 42.421 לתקשי"ר- מצ"ב קישורית:
4. יתכן ושיקולים כאמור עומדים בבסיס הסירוב שקיבלת - לא פירטת.
5. ככל שלא קיבלת היתר, ואתה עומד בקריטיריונים - ממליץ לשקול לערער.
 
פ

פארורי

Guest
הרווח שלי מדיבוב הינו פחות מ 25 אחוז מהשכר שלי לשנה... משירה כרגע אני רק מוציא להקלטות ועוד לא מכניס, כי מי יודע מה ילד יום, ולעניין כתיבת ספרים וכי יש לאדם יכולת למנוע ממני
 
פ

פארורי

Guest
לעניין ערעור הציעה לי ידידת משפחה לא מומלץ כי אז אני נכנס למלחמה מול ההנהלה שרק יכולה להזיק לי בהתאם לעובדי מדינה
 
למעלה