סקירה על מעוף וקצת נפט

מצב
הנושא נעול.

מיתוס10

New member
סקירה על מעוף וקצת נפט

סקירה על מעוף וקצת נפט
מעוף מגיע ליעד שניתן לו בסקירה של שבוע שעבר - 938, ואף עובר אותו, תוך שהוא פורץ בצורה משכנעת תיקון חצי (לינארי) לכל מהלך הירידות - מסומן בקווים המקווקווים בגרף - ברמת 920. הדולר גם הוא ממשיך להיחלש בהתאם לצפי ונסחר בשעה זו ברמה 3.8142 היעדים הקרובים של המעוף הם 956 ואח"כ איזור 965, שהוא איזור מאוד חשוב. גם איזור השפל החזק של אמצע 2008 וגם הנקודה שבה גל סי יהיה שווה באורכו לבדיוק 50% מגל איי. הנקודה שאפילו יותר מושכת ומעניינת היא נקודת ה 997, שהיא גם תיקון שני שליש לינארי לכל מהלך הירידות, וגם הנקודה שבה גל סי יהיה שווה ל 62% מגל איי. להמשך הסקירה http://www.bebroker.co.il/reviews/review_desc.asp?courseID=74&PageCurr=1
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה