ספיח לשאלת להשתמע/להישמע

ספיח לשאלת להשתמע/להישמע

היום בשעה 15:59 סיים קריין 'קול המוסיקה' את השידור במילים: להישמע בתוכניתנו הבאה. ניתן לחשוב שאם ב'קול המוסיקה' אומרים להישמע, הרי שמדובר בשפה גבוהה (חשיבה סטראוטיפית. ניחא). לאמתו של דבר זו שפה מדויקת: להישמע, שהרי הם משמיעים ואנחנו שומעים ושותקים (או מזמזמים). אני ראיתי בכך חיזוק לחד-צדדיות של להישמע.
 
למעלה