סעיף 58(א) לחוק המקרקעין

model77

New member
סעיף 58(א) לחוק המקרקעין

יכול לשמש גם כלי בידי בעל דירה או רק בידי הנציגות
כנגד בעל דירה ? בהתחשב לאמור בסעיף 3(א) לתקנון המצוי...
האם קיימת פרשנות רחבה לרכוש משותף שאי תיקונו יכול לפגוע
בערך הדירות ?
בתודה...
 

model77

New member
אולי אני יסביר יותר טוב את השאלה

רציתי להבין, האם על בסיס סעיף 58(א) לחוק המקרקעין יכול
גם בעל דירה לדרוש ביצוע תיקון מאת ועד הבית או שרק הנציגות
יכולה להשתמש בסעיף זה כדי לגבות מאת בעל דירה ?
 

model77

New member
תוכן הסעיף

בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. לענין זה, "החזקה תקינה" – שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות.
 

הבולאי 2

New member
על דירה הוא שותף מלא להחזקתו התקינה של המבנה

תשלום מס לועד הנבחר שתצפקידו לארגו זאת.
מותר לכל בעל דירה להעלות הצעות לשפר/לתקן הנראה לו.
הועד,הנבחר,מחליט.
 

model77

New member
אבל למה משתמע מזה ש...

שבעל דירה לא יכול להשתמש בסעיף זה כדי לחייב
את בעלי הדירות האחרים או למעשה את הנציג שלהם-הוא ועד הבית
 

model77

New member
בגלל שיש דברים בסיסיים...

יש מתקנים כמו תאורה, צנרת מים, מחסן משותף,
שהם לא שדרוג או מודרניזציה זה פשוט דברים בסיסיים
שאם הם התקלקלו אז צריך לתקן, זה לא כמו שיפוץ
ז"א אני לא יודע אבל ככה אני חושב, ואם הרוב יחליט
שלא צריך אור במדרגות כי אפשר להשתמש גם בפנס ?
 

הבולאי 2

New member
זה הזוי ,אבל אם הרוב רוצה לגור בסלאמס

או תשנה דעתו או תחליף מקום מגורים.
 
זכות לתבוע תיקונים מוועד הבית

סעיף 3(א) לתקנון המצוי, שבתוספת לחוק המקרקעין, קובע מפורשות:
"בעל דירה זכאי לדרוש מהנציגות [מהוועד, עב"א] שתבצע כל תיקון בבית או ברכוש המשותף, שאי ביצועו עלול לפגוע בדירתו או בערכה".
התקנון המצוי מחייב, אם לא נרשם תקנון מיוחד לבית או אם אין בו הוראה מיוחדת לעניין הנדון, בהתאם לסעיף 64 לחוק.
 

model77

New member
תיקונים שאי ביצועם מוריד את ערך הדירה

זו הגדרה מאוד כללית שם בתקנון המצוי, האם למישהו ידוע מה נקבע
בפסיקה כדוגמאות לתיקונים שהם הכרח המציאות ? הרי אי אפשר
לבוא בציפייה שכל אחד יצטרך להצטייד בחוות דעת של שמאי
להוכיח אם זה מוריד או לא מוריד מערך הדירה, לא ? לגישתי,
אם בן אדם כאשר קנה את הדירה בבניין צפה שמתקנים כלשהם
יפעלו והתבסס עליהם, הם אמורים להמשיך להיות תקינים,
כי מי שלמשל קונה דירה בבניין אם בריכה, זאת אומרת שהוא
לקח בחשבון שהוא יצטרך להשתתף בהוצאות התחזוקה של
הדבר הזה, לא ככה ?
 

gady19

New member
זה קצת מסובך

לצשל האם צריך לצבוע בנין ולובי כל יום ןלכן כנראה זה נתון לפרשנות סבירה.
 

model77

New member
אולי בדרך של היקש לסעיף 32 לחוק ?

שם אמנם מדובר בשיתוף במקרקעין אבל בכל זאת נקבע
עקרון של תחזוקה תקינה.
זהו ציטוט הסעיף:
"כל שותף חייב לשאת לפי חלקו במקרקעין המשותפים בהוצאות הדרושות להחזקתם התקינה ולניהולם".
 
למעלה