סעיף יציאה מחוזה שכירות

sl2008

New member
סעיף יציאה מחוזה שכירות

שלום, אנו עומדים לחתום חוזה שכירות לשנה עם אופצית הארכה לשנה נוספת בהודעה מראש (באותו שכ"ד). בחוזה ישנו סעיף הקובע כי: "...השוכר יהיה רשאי לסיים את תקופת השכירות טרם סיומה, ובלבד שיציע להנחת דעתו של המשכיר,שוכר חלופי, אשר יקבל על עצמו את כל התחייבויות השוכר על פי הסכם זה לתקופת השכירות הנותרת או לתקופת האופציה הנותרת, לפי העניין." שאלתי היא: במידה ואמצא שוכר חלופי יחולו עליו תנאי החוזה הקיים כולל תקופת האופציה? אם ארצה לעזוב 3 חודשים לפני תום תקופת השכירות,האם אצטרך למצוא שוכר חלופי באותם תנאים למשך 3 חודשים או שאוכל להציג בפני השוכר החלופי שמדובר בעצם בשנה ן-3 חודשים (כולל האופציה להארכה)? תודה מראש.
 
כן.

כל התנאים לרבות האופציה יחולו. שימי לב שאם בהסכם סעיף המאפשר למשכיר להודיע על סיום ההסכם לפני תום התקופה, כל עניין משך השכירות והאופציה מאבד את משמעותו.
 
למעלה