סנסאי סלבו

Engel R

New member
סנסאי סלבו

מי מאמן בדוג´ו בימי שני ב-19:00 עד 20:00?
 
קבוצת מתחילים.

שמאמן אותה ארז סנפאי. אני מבין שאתה מתחיל לאט, לאט לעזור בהדרכה...
סלבו
 
למעלה