סמכות המאבטח

סמכות המאבטח

מקום עבודתי נמצא במגדל משרדים.בכניסה לחניה מוצב מאבטח מטעם חברת שמירה. היום, בנוסף לפתיחת תא המטען של הרכב הוא דרש לדעת לאן פני מועדות. עניתי "לעבודה". הוא לא הסתפק בזה ודרש לדעת את מקום עבודתי המדויק. האם זה בסמכותו?
 
כן

חוק סמכויות לשם שמירה על בטחון הציבור, התשס"ה - 2005, אינו מעניק למאבטחים סמכות לשאול אזרח שאלות, למעט אלו הנוגעות לשמו ומענו ואם יש בידו נשק. אולם, במסגרת ע"פ 6580-09 פרפרה נ' מדינת ישראל, קבע בית המשפט המחוזי ב"ש בהחלטת אגב, שלמאבטח יש סמכות לתשאל אדם שאלות שהן בגבול הסביר והמתקבל על הדעת, בהסתמך על סעיף 17(ב) לחוק הפרשנות הקובע כי "הסמכה לעשות דבר או לכפות עשייתו – משמעה גם מתן סמכויות עזר הדרושות לכך במידה המתקבלת על הדעת". שורה תחתונה - השאלה של המאבטח בהחלטה היתה מותרת לפי חוק.
 
או יותר נכון

השאלה של המאבטח בהחלטה היתה מותרת לפי הדין
 
למעלה