סמכויות-עיקול. למי?

מצב
הנושא נעול.

rhan1

New member
סמכויות-עיקול. למי?

סמכויות-עיקול. למי?
בס"ד שלום רב, אבקש את חוו"ד המלומדת בנוגע לבעיה הבאה: לאחר שניתן פס"ד בביהמ"ש-משפחה בנוגע לחלוקת-רכוש ודירת זוג הנמצא בהליכי גירושין נמכרה עפ"י הפס"ד הנ"ל ע"י כונסים נותרה שאלת חלוקת-תמורת הדירה ממנה יקוזזו חובות-הדדיים שונים. האישה פנתה ע"י ב"כ להוצל"פ בדרישה לעקל את חלקו של הבעל ביתרת-תמורת-דירת-הצדדים עוד טרם חלוקתם-בפועל. זאת, כדי להבטיח את מזונות-הילד בשל מצבו הכלכלי הקשה של הבעל. בהוצל"פ קיים תיק על חוב-מזונות-עבר בו ניתנו לאישה פקודות-מאסר שהרסו את חיי הבעל, ושבוטלו לאחר כשנתיים ולאור הסכמת-האישה לקזז את סך החוב מחלקו של הבעל ,ביתרת-תמורת-דירת-הצדדים. יש לציין כי הבעל מקפיד לשלם את המזונות במועדם האם עיקול שכזה מותר/חוקי/אפשרי? תודה רבה מראש..
 
עיקול

סמכויות-עיקול. למי?
בס"ד שלום רב, אבקש את חוו"ד המלומדת בנוגע לבעיה הבאה: לאחר שניתן פס"ד בביהמ"ש-משפחה בנוגע לחלוקת-רכוש ודירת זוג הנמצא בהליכי גירושין נמכרה עפ"י הפס"ד הנ"ל ע"י כונסים נותרה שאלת חלוקת-תמורת הדירה ממנה יקוזזו חובות-הדדיים שונים. האישה פנתה ע"י ב"כ להוצל"פ בדרישה לעקל את חלקו של הבעל ביתרת-תמורת-דירת-הצדדים עוד טרם חלוקתם-בפועל. זאת, כדי להבטיח את מזונות-הילד בשל מצבו הכלכלי הקשה של הבעל. בהוצל"פ קיים תיק על חוב-מזונות-עבר בו ניתנו לאישה פקודות-מאסר שהרסו את חיי הבעל, ושבוטלו לאחר כשנתיים ולאור הסכמת-האישה לקזז את סך החוב מחלקו של הבעל ,ביתרת-תמורת-דירת-הצדדים. יש לציין כי הבעל מקפיד לשלם את המזונות במועדם האם עיקול שכזה מותר/חוקי/אפשרי? תודה רבה מראש..
עיקול
אפשרי לעקל את חוב מזוות העבר מתוך חלקך בדירה, לדעתי לא יעקלו בהוצל"פ כסים בגין חוב עתידי.
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה