סליחה, כמה זה 50,000 כפול שתיים?

סליחה, כמה זה 50,000 כפול שתיים?

הצילום מתוך המדריך לשימוש בטוח בוואטסאפ, שהוציא המשרד לביטחון פנים.
אגב, חוק איסור לשון הרע קובע גם, בסעיף 7א(ה), כי הסכומים הנדונים (50,000 ש"ח וכפל הסכום) יותאמו למדד ספטמבר 1998.

 
זאת המשטרה שלנו. אתה מכיר את הבדיחה

שלאזרח שמתלונן הולכים 2 שוטרים-אחד שיודע לכתוב ואחד שיודע לקרוא.
 
לפי מה שכתוב כאן

הוצאת דיבה
בתצהיר שהיצגתי למטה
המצהיר כותב . "אין שום אמת בבליל הדברים שקרמר כותב "
אין אמת =שקר נכון? הוצאת דיבה . אפשר ליתבוע את כותב התצהיר על שהעליב אותי ? גם המילה בליל . זו מילה מעליבה נכון? העיברית שלי לא משהוא
תודה לעונים
 
ההסבר מאוד פשוט

סכום עד 100 אלף ש"ח פטור מימע"מ . מעל הסכום הזנ נוסף מע"מ

עוסק פטור . זה עד 100 אלף ש"ח מחזור
מעל 100 אלף זה עוסק מורשה שגם גובה מע"מ
לכן יש את ההפרש

זו דעתי
 
למעלה