סיכום ראשוני חודש אפריל 2014 ע"פ גאוס 5

avi k 2

Active member
סיכום ראשוני חודש אפריל 2014 ע"פ גאוס 5

חודש אפריל במפלס 850 היה חם מהרגיל - ע"פ הנתונים ,הממוצע הרב חודשי ע"פ הרהאנליזה של MERRA הוא כ 12.21 מ"צ, ממוצע חודש אפריל 2014 הוא 13.87 מ"צ, חודש אפריל הסתיים כחם מהממוצע הרב חודשי בכ 1.66 מ"צ.
וביחס לממוצע של 10 השנים האחרונות במפלס 850 חודש אפריל הסתיים כחם מהממוצע בכ 1.44 מ"צ.

חודש אפריל בגובה 2 מטר מעל הקרקע היה חם מהרגיל - ע"פ הנתונים, הממוצע הרב חודשי ע"פ הרהאנליזה של MERRA הוא כ 19.38 מ"צ, ממוצע חודש אפריל 2014 הוא 19.53 מ"צ, חודש אפריל הסתיים כחם מהממוצע הרב חודשי בכ 0.15 מ"צ.
וביחס לממוצע של 10 השנים האחרונות בגובה 2 מטר מעל הקרקע, חודש אפריל הסתיים כחם מעט מהממוצע בכ 0.25 מ"צ.
מצרף את הגרף

סיכום מלא בעוד 3 שבועות.

קוז'קרו אבי
חובב מזג האוויר.
 
למעלה