סיומת קבצים

NLO

New member
פתח את המחשב שלי...

כלים ...אפשרויות....תצוגה... להסיר סימון מ-"הסתר סיומות עבור סוגי קבצים מוכרים" בהצלחה.
 
למעלה