סיוון יא שוברת...

סיוון יא שוברת...

סייייייוווונוש נשמושמוש! (מי זה זה שבר לך שן?) יא מוצלחת...חחח...תודה על ההודעה מותק :)
 
למעלה