סופרים את הימים

סופרים את הימים

עוד יום ועוד יום וזה מגיע.. היום שהביא אור לעם היהודי, היום בשלו נברא העולם.. כולנו יכולים... גם אותם מאיתנו שלא זכו עד היום להרבות בעסק התורה יכולים בעוד ימים מספר לקבל את התורה מחדש.. המחדש בטובו..
 
למעלה