סופריור - לכל המחזיקים כנסו דחוף

מצב
הנושא נעול.

mintz2000

New member
סופריור - לכל המחזיקים כנסו דחוף

סופריור - לכל המחזיקים כנסו דחוף
בשבוע הבא יש אסיפה כללית, שכדאי מאוד, שהציבור יתנגד לה (אם יהיו מספיק מתנגדים אז ההצעה תיפול). אני מחזיק 3% מהחברה ומרכז מחזיקים נוספים כדי להתנגד להצעה. התקשרו אליי בדחיפות 9791302 052-5715516
 

JeRRiCola

New member
מחזיק 3% מהחברה מה...

סופריור - לכל המחזיקים כנסו דחוף
בשבוע הבא יש אסיפה כללית, שכדאי מאוד, שהציבור יתנגד לה (אם יהיו מספיק מתנגדים אז ההצעה תיפול). אני מחזיק 3% מהחברה ומרכז מחזיקים נוספים כדי להתנגד להצעה. התקשרו אליי בדחיפות 9791302 052-5715516
מחזיק 3% מהחברה מה...
קודם כל פורסמה לפני כשעה, רשימה מעודכנת של בעלי המניות של סופריור (ראה בקישור למטה)... אתה מוזמן לנסות לאתר תאנשים ולנסות "לשכנע" אותם להתנגד להצעות האסיפה. וכעת לעצם העניין... אם הבינותי נכון, מדובר באישור תוכנית ההלוואה הנחותה שבנק הפועלים התנה על מנת לפרוס לסופריור, בכך שהיא תמצא משקיעים לשיפור מאזן החברה. נכון להיום יש שני משקיעים איתם הגיעו להסכם השקעה שאמורים להעשות לפי הערכת שווי שנעשתה לחברה ובסביבות 40% מתחת לשוויה כיום. בתור הצעה שיכולה באמת להיות גורלית לעתיד החברה, לעובדיה, כמו גם לבעלי המניות שלה... אנא פרט והסבר את טענתך מדוע כדאי לבעלי המניות להתנגד לתוכנית האמורה שבלעדיה החברה הזאת עשויה להגיע בתוך זמן לא ארוך לפשיטת רגל. (אני מתאר לעצמי שיצא לך לקרוא את הדוחות האחרונים והם לא היו מלבבים במיוחד) האם אתה באמת חושב שהבנק יתקפל מהדרישה שלו? או שהמשקיעים יסכימו להעלות את שווי ההשקעה שלהם ? מחכה לתשובה.
 

mintz2000

New member
למה סופריור זולה

מחזיק 3% מהחברה מה...
קודם כל פורסמה לפני כשעה, רשימה מעודכנת של בעלי המניות של סופריור (ראה בקישור למטה)... אתה מוזמן לנסות לאתר תאנשים ולנסות "לשכנע" אותם להתנגד להצעות האסיפה. וכעת לעצם העניין... אם הבינותי נכון, מדובר באישור תוכנית ההלוואה הנחותה שבנק הפועלים התנה על מנת לפרוס לסופריור, בכך שהיא תמצא משקיעים לשיפור מאזן החברה. נכון להיום יש שני משקיעים איתם הגיעו להסכם השקעה שאמורים להעשות לפי הערכת שווי שנעשתה לחברה ובסביבות 40% מתחת לשוויה כיום. בתור הצעה שיכולה באמת להיות גורלית לעתיד החברה, לעובדיה, כמו גם לבעלי המניות שלה... אנא פרט והסבר את טענתך מדוע כדאי לבעלי המניות להתנגד לתוכנית האמורה שבלעדיה החברה הזאת עשויה להגיע בתוך זמן לא ארוך לפשיטת רגל. (אני מתאר לעצמי שיצא לך לקרוא את הדוחות האחרונים והם לא היו מלבבים במיוחד) האם אתה באמת חושב שהבנק יתקפל מהדרישה שלו? או שהמשקיעים יסכימו להעלות את שווי ההשקעה שלהם ? מחכה לתשובה.
למה סופריור זולה
להלן תקציר: מי שרוצה את כלל העבודה מוזמן להתקשר. הנקודה העיקרית היא שלהערכתי סופריור מתומחרת כיום בדיסקאונט הגבוה ביותר בשוק ההון הישראלי!! (ויש לי ניסיון רב בהערכות מוצלחות כגון אלו) ובעקבות ההקצאה, שתובא לאישור באסיפה הכללית, שיעור הדיסקאונט צפוי לקטון מהותית. אדגיש שלהערכתי רווחיות החברה עתידה להשתפר באופן מהותי ביותר כבר החל בדו"חות הרבעון הראשון מהסיבות להלן: עליית מחיר הנחושת גורמת לשיפור ניכר ברווחיות החברה (עקב אופן העבודה בשוק לפיו מחירי המכירה נקבעים לפי שיעור ממחיר הנחושת). ברבעון הראשון עלה מחיר הנחושת בקרוב ל-50% ביחס לשנה קודמת!! בעקבות הפחתת נכסי מגזר התקשורת ב-12/05 (תקן 15) צפויות הוצאות הפחת של החברה לקטון בכ-5 מיליון ₪ בשנה והרווח כמובן יגדל בהתאם. בעקבות סיום הרצת קווי הייצור שהועברו ממפעל כבלי התקשורת במעלות והכשרת העובדים החדשים בתחום, צפויה רווחיות התחום להשתפר מהותית. החברה החלה לעבוד עם ספק נחושת רוסי במקום הספקים המערב אירופאים, ולהערכתי אמור הדבר לחסוך לחברה מרווח עיבוד של 50-100$/טון ומשמעות הדבר 5-10 מיליון ₪ בשנה. בנוסף לגורמי הרווחיות המיידים המנויים לעיל, ישנן מגמות בפעילות החברה שיביאו לשיפור מתמשך (אם כי לא חד כמו הגורמים לעיל) ברווחיותה: החברה חדרה בשנתיים האחרונות בהצלחה מרובה לשווקי הייצוא של ארה"ב, בריטניה (בה היא מחזיקה בחברה בת העוסקת גם במסחר בכבלים) וגרמניה. הייצוא גדל בשנים אלו בשיעור מוערך של 25-30% לשנה כמותית (מבחינה כספית מדובר בשיעור גבוה הרבה יותר). מגמה זו צפויה להימשך על פי יעדי החברה עצמה (ראה לעניין זה דוח ברנע). החל משנת 2008 תחל להסתיים הפחתת נכסי כבלים ופיכה פלסט ובעקבות זאת הוצאות הפחת יחלו לרדת עד שיגיעו לרמת ההשקעות הנדרשת ברכוש קבוע (כיום הוצאות הפחת עולות בכ-15 מיליון ₪ בשנה על ההשקעות ברכוש קבוע). יציאת ענף הבניה המקומי וענף כבלי התקשורת העולמי מהמיתון המתמשך ששרו בו יתרמו רבות לצד הביקוש למוצרי החברה. המיתון העולמי בשוק התקשורת פגע קשות לא רק בחברה אלא גם במתחריה. כתוצאה מכך, חלק מהמפעלים פשטו את הרגל ובוצעה קונסולידציה של חלק מהמפעלים הנותרים. לפיכך, רמת התחרות בשוק קטנה ולפיכך גם מצד ההיצע למוצרי החברה חל שיפור באופק העסקי. לעניין ההסכם עם בנק הפועלים שכביכול "חונק את החברה" – יש צורך להיות מעורה היטב בעולם האשראי כדי להבין שאין הדבר כך. ברמת ההיגיון, אין כל הגיון, מצד הבנק, לסגור את מסגרת האשראי של החברה, לדרוש כינוס נכסים וכדומה, שכן אם יעשה כן ירע באופן מהותי את מצבו ביחס למצב הנוכחי בו הוא מקבל הן תשלומי ריבית והן תשלומי קרן. אם צד ההיגיון אינו מספק אותך, אזי ברמה הפרקטית ראה לדוגמא את המקרים של צמנטכל או לומניס וכן דוגמאות רבות נוספות בהן הבנק לא "סגר את הברז" עד שלא כלו כל הקיצין ואף מאוחר מכך (וזאת במצבים שלא ניתן בכלל להשוות בין מידת המצוקה בה נמצאו החברות הרלבנטיות לבין מצבה של סופריור).
 

yair24

New member
איפה אפשר לראות את מחירי הנחושת?

למה סופריור זולה
להלן תקציר: מי שרוצה את כלל העבודה מוזמן להתקשר. הנקודה העיקרית היא שלהערכתי סופריור מתומחרת כיום בדיסקאונט הגבוה ביותר בשוק ההון הישראלי!! (ויש לי ניסיון רב בהערכות מוצלחות כגון אלו) ובעקבות ההקצאה, שתובא לאישור באסיפה הכללית, שיעור הדיסקאונט צפוי לקטון מהותית. אדגיש שלהערכתי רווחיות החברה עתידה להשתפר באופן מהותי ביותר כבר החל בדו"חות הרבעון הראשון מהסיבות להלן: עליית מחיר הנחושת גורמת לשיפור ניכר ברווחיות החברה (עקב אופן העבודה בשוק לפיו מחירי המכירה נקבעים לפי שיעור ממחיר הנחושת). ברבעון הראשון עלה מחיר הנחושת בקרוב ל-50% ביחס לשנה קודמת!! בעקבות הפחתת נכסי מגזר התקשורת ב-12/05 (תקן 15) צפויות הוצאות הפחת של החברה לקטון בכ-5 מיליון ₪ בשנה והרווח כמובן יגדל בהתאם. בעקבות סיום הרצת קווי הייצור שהועברו ממפעל כבלי התקשורת במעלות והכשרת העובדים החדשים בתחום, צפויה רווחיות התחום להשתפר מהותית. החברה החלה לעבוד עם ספק נחושת רוסי במקום הספקים המערב אירופאים, ולהערכתי אמור הדבר לחסוך לחברה מרווח עיבוד של 50-100$/טון ומשמעות הדבר 5-10 מיליון ₪ בשנה. בנוסף לגורמי הרווחיות המיידים המנויים לעיל, ישנן מגמות בפעילות החברה שיביאו לשיפור מתמשך (אם כי לא חד כמו הגורמים לעיל) ברווחיותה: החברה חדרה בשנתיים האחרונות בהצלחה מרובה לשווקי הייצוא של ארה"ב, בריטניה (בה היא מחזיקה בחברה בת העוסקת גם במסחר בכבלים) וגרמניה. הייצוא גדל בשנים אלו בשיעור מוערך של 25-30% לשנה כמותית (מבחינה כספית מדובר בשיעור גבוה הרבה יותר). מגמה זו צפויה להימשך על פי יעדי החברה עצמה (ראה לעניין זה דוח ברנע). החל משנת 2008 תחל להסתיים הפחתת נכסי כבלים ופיכה פלסט ובעקבות זאת הוצאות הפחת יחלו לרדת עד שיגיעו לרמת ההשקעות הנדרשת ברכוש קבוע (כיום הוצאות הפחת עולות בכ-15 מיליון ₪ בשנה על ההשקעות ברכוש קבוע). יציאת ענף הבניה המקומי וענף כבלי התקשורת העולמי מהמיתון המתמשך ששרו בו יתרמו רבות לצד הביקוש למוצרי החברה. המיתון העולמי בשוק התקשורת פגע קשות לא רק בחברה אלא גם במתחריה. כתוצאה מכך, חלק מהמפעלים פשטו את הרגל ובוצעה קונסולידציה של חלק מהמפעלים הנותרים. לפיכך, רמת התחרות בשוק קטנה ולפיכך גם מצד ההיצע למוצרי החברה חל שיפור באופק העסקי. לעניין ההסכם עם בנק הפועלים שכביכול "חונק את החברה" – יש צורך להיות מעורה היטב בעולם האשראי כדי להבין שאין הדבר כך. ברמת ההיגיון, אין כל הגיון, מצד הבנק, לסגור את מסגרת האשראי של החברה, לדרוש כינוס נכסים וכדומה, שכן אם יעשה כן ירע באופן מהותי את מצבו ביחס למצב הנוכחי בו הוא מקבל הן תשלומי ריבית והן תשלומי קרן. אם צד ההיגיון אינו מספק אותך, אזי ברמה הפרקטית ראה לדוגמא את המקרים של צמנטכל או לומניס וכן דוגמאות רבות נוספות בהן הבנק לא "סגר את הברז" עד שלא כלו כל הקיצין ואף מאוחר מכך (וזאת במצבים שלא ניתן בכלל להשוות בין מידת המצוקה בה נמצאו החברות הרלבנטיות לבין מצבה של סופריור).
איפה אפשר לראות את מחירי הנחושת?
ואם אני לא טועה סופריור כבלים זה חברה שעושה כבלי חשמל, אז היא צריכה לקנות נחושת בשביל הכבלים ,אם מחירי הנחושת עלו אז זה יותר יקר לה לקנות אותם אז אולי ההוצאות שלה גדלו ב50%? ולא רק ההכנסות שלה עקב העלאת המחיר? או שאני טועה?
 

mintz2000

New member
סופריור מרויחה מעליית מחיר הנחושת

איפה אפשר לראות את מחירי הנחושת?
ואם אני לא טועה סופריור כבלים זה חברה שעושה כבלי חשמל, אז היא צריכה לקנות נחושת בשביל הכבלים ,אם מחירי הנחושת עלו אז זה יותר יקר לה לקנות אותם אז אולי ההוצאות שלה גדלו ב50%? ולא רק ההכנסות שלה עקב העלאת המחיר? או שאני טועה?
סופריור מרויחה מעליית מחיר הנחושת
זה נכון שיקר יותר לקנות את הנחושת אך זו ההוצאה היחידה שעולה עם עליית המחיר ואילו שאר ההוצאות נותרות קבועות ולכן עליית מחיר הנחושת תורמת לרווח. להמחשה, נניח שהחברה מוכרת בשנה כבלים,הכוללים טון נחושת ונניח (הנחה התואמת את המציאות) שעלות הנחושת בהם היא 70% מעלות הכבלים. כאשר מחיר טון נחושת עולה מ-3700 $/טון ל-5500 אזי סכום המכירות בניכוי עלות הנחושת עולה מכ-1500 לכ-2300 ומכיוון ששאר העלויות (למעט נחושת) נותרות זהות, הרי שרווח החברה עולה בהתאם. אם אתה מחזיק במניות סופריור, אני חושב שכדאי מאוד שתבוא לאסיפה. אתה מוזמן להתקשר אליי, 9791302, 052-5715516 (דני) בכל שאלה.
 

mintz2000

New member
מציאת מחיר הנחושת

איפה אפשר לראות את מחירי הנחושת?
ואם אני לא טועה סופריור כבלים זה חברה שעושה כבלי חשמל, אז היא צריכה לקנות נחושת בשביל הכבלים ,אם מחירי הנחושת עלו אז זה יותר יקר לה לקנות אותם אז אולי ההוצאות שלה גדלו ב50%? ולא רק ההכנסות שלה עקב העלאת המחיר? או שאני טועה?
מציאת מחיר הנחושת
לי יש את מחירי הנחושת בבלומרג ואין לי צורך במקורות מידע נוספים כך שאיני יכול לענות לך בבטחון. עם זאת, נראה לי שאם תחפש את האתר של בורסת המתכות בלונדון ותצליח למצוא אותו אזי מחיר הנחושת יופיע באתר.
 

yair24

New member
מה אתה טוען בקשר לבנק?

למה סופריור זולה
להלן תקציר: מי שרוצה את כלל העבודה מוזמן להתקשר. הנקודה העיקרית היא שלהערכתי סופריור מתומחרת כיום בדיסקאונט הגבוה ביותר בשוק ההון הישראלי!! (ויש לי ניסיון רב בהערכות מוצלחות כגון אלו) ובעקבות ההקצאה, שתובא לאישור באסיפה הכללית, שיעור הדיסקאונט צפוי לקטון מהותית. אדגיש שלהערכתי רווחיות החברה עתידה להשתפר באופן מהותי ביותר כבר החל בדו"חות הרבעון הראשון מהסיבות להלן: עליית מחיר הנחושת גורמת לשיפור ניכר ברווחיות החברה (עקב אופן העבודה בשוק לפיו מחירי המכירה נקבעים לפי שיעור ממחיר הנחושת). ברבעון הראשון עלה מחיר הנחושת בקרוב ל-50% ביחס לשנה קודמת!! בעקבות הפחתת נכסי מגזר התקשורת ב-12/05 (תקן 15) צפויות הוצאות הפחת של החברה לקטון בכ-5 מיליון ₪ בשנה והרווח כמובן יגדל בהתאם. בעקבות סיום הרצת קווי הייצור שהועברו ממפעל כבלי התקשורת במעלות והכשרת העובדים החדשים בתחום, צפויה רווחיות התחום להשתפר מהותית. החברה החלה לעבוד עם ספק נחושת רוסי במקום הספקים המערב אירופאים, ולהערכתי אמור הדבר לחסוך לחברה מרווח עיבוד של 50-100$/טון ומשמעות הדבר 5-10 מיליון ₪ בשנה. בנוסף לגורמי הרווחיות המיידים המנויים לעיל, ישנן מגמות בפעילות החברה שיביאו לשיפור מתמשך (אם כי לא חד כמו הגורמים לעיל) ברווחיותה: החברה חדרה בשנתיים האחרונות בהצלחה מרובה לשווקי הייצוא של ארה"ב, בריטניה (בה היא מחזיקה בחברה בת העוסקת גם במסחר בכבלים) וגרמניה. הייצוא גדל בשנים אלו בשיעור מוערך של 25-30% לשנה כמותית (מבחינה כספית מדובר בשיעור גבוה הרבה יותר). מגמה זו צפויה להימשך על פי יעדי החברה עצמה (ראה לעניין זה דוח ברנע). החל משנת 2008 תחל להסתיים הפחתת נכסי כבלים ופיכה פלסט ובעקבות זאת הוצאות הפחת יחלו לרדת עד שיגיעו לרמת ההשקעות הנדרשת ברכוש קבוע (כיום הוצאות הפחת עולות בכ-15 מיליון ₪ בשנה על ההשקעות ברכוש קבוע). יציאת ענף הבניה המקומי וענף כבלי התקשורת העולמי מהמיתון המתמשך ששרו בו יתרמו רבות לצד הביקוש למוצרי החברה. המיתון העולמי בשוק התקשורת פגע קשות לא רק בחברה אלא גם במתחריה. כתוצאה מכך, חלק מהמפעלים פשטו את הרגל ובוצעה קונסולידציה של חלק מהמפעלים הנותרים. לפיכך, רמת התחרות בשוק קטנה ולפיכך גם מצד ההיצע למוצרי החברה חל שיפור באופק העסקי. לעניין ההסכם עם בנק הפועלים שכביכול "חונק את החברה" – יש צורך להיות מעורה היטב בעולם האשראי כדי להבין שאין הדבר כך. ברמת ההיגיון, אין כל הגיון, מצד הבנק, לסגור את מסגרת האשראי של החברה, לדרוש כינוס נכסים וכדומה, שכן אם יעשה כן ירע באופן מהותי את מצבו ביחס למצב הנוכחי בו הוא מקבל הן תשלומי ריבית והן תשלומי קרן. אם צד ההיגיון אינו מספק אותך, אזי ברמה הפרקטית ראה לדוגמא את המקרים של צמנטכל או לומניס וכן דוגמאות רבות נוספות בהן הבנק לא "סגר את הברז" עד שלא כלו כל הקיצין ואף מאוחר מכך (וזאת במצבים שלא ניתן בכלל להשוות בין מידת המצוקה בה נמצאו החברות הרלבנטיות לבין מצבה של סופריור).
מה אתה טוען בקשר לבנק?
אתה טוען שהבנק לא יפסיק את הזרמת האשראי כמו שהוא לא הפסיק את ההזרמה של האשראי ללומיניס? ואני בטוח שכולנו ראינו מה קרה ללומיניס, ואיזה חוב יש לה...
 

mintz2000

New member
יאיר תסלח לי אבל אתה טועה

מה אתה טוען בקשר לבנק?
אתה טוען שהבנק לא יפסיק את הזרמת האשראי כמו שהוא לא הפסיק את ההזרמה של האשראי ללומיניס? ואני בטוח שכולנו ראינו מה קרה ללומיניס, ואיזה חוב יש לה...
יאיר תסלח לי אבל אתה טועה
וגם כותב דברים לא רלבנטיים. זה שלומניס אינה מצליחה וזה שיש לה חוב כה גדול מחזק את טיעוניי ולא מחליש אותם - עצם זה שהפועלים ממשיך לממן חברה לא מצליחה עם חוב כל כך גדול אומר שעל אחת כמה וכמה הוא ימשיך לממן את סופריור שחובה היחסי קטן משל לומניס ושתזרים המזומנים שלה חזק הרבה יותר והיא מחזירה לא רק ריבית אלא גם קרן.
 

yair24

New member
אתה יכול לפרט על ההסכם עם בנק הפוע

למה סופריור זולה
להלן תקציר: מי שרוצה את כלל העבודה מוזמן להתקשר. הנקודה העיקרית היא שלהערכתי סופריור מתומחרת כיום בדיסקאונט הגבוה ביותר בשוק ההון הישראלי!! (ויש לי ניסיון רב בהערכות מוצלחות כגון אלו) ובעקבות ההקצאה, שתובא לאישור באסיפה הכללית, שיעור הדיסקאונט צפוי לקטון מהותית. אדגיש שלהערכתי רווחיות החברה עתידה להשתפר באופן מהותי ביותר כבר החל בדו"חות הרבעון הראשון מהסיבות להלן: עליית מחיר הנחושת גורמת לשיפור ניכר ברווחיות החברה (עקב אופן העבודה בשוק לפיו מחירי המכירה נקבעים לפי שיעור ממחיר הנחושת). ברבעון הראשון עלה מחיר הנחושת בקרוב ל-50% ביחס לשנה קודמת!! בעקבות הפחתת נכסי מגזר התקשורת ב-12/05 (תקן 15) צפויות הוצאות הפחת של החברה לקטון בכ-5 מיליון ₪ בשנה והרווח כמובן יגדל בהתאם. בעקבות סיום הרצת קווי הייצור שהועברו ממפעל כבלי התקשורת במעלות והכשרת העובדים החדשים בתחום, צפויה רווחיות התחום להשתפר מהותית. החברה החלה לעבוד עם ספק נחושת רוסי במקום הספקים המערב אירופאים, ולהערכתי אמור הדבר לחסוך לחברה מרווח עיבוד של 50-100$/טון ומשמעות הדבר 5-10 מיליון ₪ בשנה. בנוסף לגורמי הרווחיות המיידים המנויים לעיל, ישנן מגמות בפעילות החברה שיביאו לשיפור מתמשך (אם כי לא חד כמו הגורמים לעיל) ברווחיותה: החברה חדרה בשנתיים האחרונות בהצלחה מרובה לשווקי הייצוא של ארה"ב, בריטניה (בה היא מחזיקה בחברה בת העוסקת גם במסחר בכבלים) וגרמניה. הייצוא גדל בשנים אלו בשיעור מוערך של 25-30% לשנה כמותית (מבחינה כספית מדובר בשיעור גבוה הרבה יותר). מגמה זו צפויה להימשך על פי יעדי החברה עצמה (ראה לעניין זה דוח ברנע). החל משנת 2008 תחל להסתיים הפחתת נכסי כבלים ופיכה פלסט ובעקבות זאת הוצאות הפחת יחלו לרדת עד שיגיעו לרמת ההשקעות הנדרשת ברכוש קבוע (כיום הוצאות הפחת עולות בכ-15 מיליון ₪ בשנה על ההשקעות ברכוש קבוע). יציאת ענף הבניה המקומי וענף כבלי התקשורת העולמי מהמיתון המתמשך ששרו בו יתרמו רבות לצד הביקוש למוצרי החברה. המיתון העולמי בשוק התקשורת פגע קשות לא רק בחברה אלא גם במתחריה. כתוצאה מכך, חלק מהמפעלים פשטו את הרגל ובוצעה קונסולידציה של חלק מהמפעלים הנותרים. לפיכך, רמת התחרות בשוק קטנה ולפיכך גם מצד ההיצע למוצרי החברה חל שיפור באופק העסקי. לעניין ההסכם עם בנק הפועלים שכביכול "חונק את החברה" – יש צורך להיות מעורה היטב בעולם האשראי כדי להבין שאין הדבר כך. ברמת ההיגיון, אין כל הגיון, מצד הבנק, לסגור את מסגרת האשראי של החברה, לדרוש כינוס נכסים וכדומה, שכן אם יעשה כן ירע באופן מהותי את מצבו ביחס למצב הנוכחי בו הוא מקבל הן תשלומי ריבית והן תשלומי קרן. אם צד ההיגיון אינו מספק אותך, אזי ברמה הפרקטית ראה לדוגמא את המקרים של צמנטכל או לומניס וכן דוגמאות רבות נוספות בהן הבנק לא "סגר את הברז" עד שלא כלו כל הקיצין ואף מאוחר מכך (וזאת במצבים שלא ניתן בכלל להשוות בין מידת המצוקה בה נמצאו החברות הרלבנטיות לבין מצבה של סופריור).
אתה יכול לפרט על ההסכם עם בנק הפוע
לים? מה חונק בהסכם הזה את החברה? אני זוכר שקראתי את ההסכם במאיה ולא הבנתי שום דבר ממנו עכשיו אני קורא אותו שוב ונראה מה אני מבין: 1. סופריור כבלים חייבת 65 מליון דולר לבנק הפועלים 41 מליון דולר אשראי לזמן ארוך ו24 אשראי לזמן קצר. ו8.7 מליון דולר לבין לאומי נכון ליום כתיבת ההודעה. 2. בנק הפועלים יעמיד הלוואה חדשה לחברה של 11 מליון דולר שתשמש פרעון לחלק מהאשראי לזמן ארוך, ותפרע בתשלומים על 13 שנה. חוץ מההלואות שלו יש להם גם 2 משקיעים אחד זה אלפיין משהו איזה חברה אמריקאית שתשקיע שם סכומים יפים בדולרים, והשני זה שרם פודים קלנר טכנולוגיות שגם כן משקיעים וכל אחד מהחברות האלה מקבל מניות של סופריור כבלים... אני זוכר את היום הזה שהתפרסמה ההודעה כי הגיע לכאן איזה פבריציו אחד והתחיל לספר על שתי המניות שרם פודים קלנר וסופריור כבלים... תמיד אפשר להגיד שאם זה טוב לשרם פודים קלנר ולבנק הפועלים אז זה בטח טוב גם לנו...
 

mintz2000

New member
העובדות נכונות אך לא כך המסקנות.

אתה יכול לפרט על ההסכם עם בנק הפוע
לים? מה חונק בהסכם הזה את החברה? אני זוכר שקראתי את ההסכם במאיה ולא הבנתי שום דבר ממנו עכשיו אני קורא אותו שוב ונראה מה אני מבין: 1. סופריור כבלים חייבת 65 מליון דולר לבנק הפועלים 41 מליון דולר אשראי לזמן ארוך ו24 אשראי לזמן קצר. ו8.7 מליון דולר לבין לאומי נכון ליום כתיבת ההודעה. 2. בנק הפועלים יעמיד הלוואה חדשה לחברה של 11 מליון דולר שתשמש פרעון לחלק מהאשראי לזמן ארוך, ותפרע בתשלומים על 13 שנה. חוץ מההלואות שלו יש להם גם 2 משקיעים אחד זה אלפיין משהו איזה חברה אמריקאית שתשקיע שם סכומים יפים בדולרים, והשני זה שרם פודים קלנר טכנולוגיות שגם כן משקיעים וכל אחד מהחברות האלה מקבל מניות של סופריור כבלים... אני זוכר את היום הזה שהתפרסמה ההודעה כי הגיע לכאן איזה פבריציו אחד והתחיל לספר על שתי המניות שרם פודים קלנר וסופריור כבלים... תמיד אפשר להגיד שאם זה טוב לשרם פודים קלנר ולבנק הפועלים אז זה בטח טוב גם לנו...
העובדות נכונות אך לא כך המסקנות.
1. קודם כל אלפיין היא בעלת השליטה בחברה (ועל כך הכעס שלי) ובשביל שהיא תצליח לשווק את העסקה למשקיעים המוסדיים (כדי שיתמכו בהחלטה) היא גייסה את שרפק. 2. מעבר לזה, שרפק ואלפיין מכניסים לחברה כסף במחיר שהוא נמוך מהותית משווי השוק (בכ-40% בממוצע) וכן יקבלו דמי ניהול שהיום אין באפשרותם לקבל. 3. בנק הפועלים אינו משקיע כסף בחברה אלא מוותר על חלק מהחוב בתמורה להשתתפות ברווחים ולהזרמת הון מטעם הבעלים. 4. התקשר אליי לטלפונים שמסרתי לך ואשלח לך במייל את הערכת השווי שביצעתי. 5. שווי החברה אינו עולה מהותית עקב העיסקה אך מספר המניות עולה פי 5.5, כתוצאה מזה ישנו דילול אדיר של בעלי המניות מהציבור. להמחשה- במידה ושווי החברה הינו 200 מיליון ש"ח ומספר המניות כיום הינו 35 מיליון, בעקבות הזרמת ההון יעלה שווי החברה בגובה ההזרמה, כלומר 140 מיליון ש"ח ושווי החברה יעלה ל-340 מיליון ש"ח, אך מספר המניות יעלה ל-190 מיליון ולכן שווי המניה ירד מכ-6 ש"ח/מניה לכ-2 ש"ח/מניה. 6. חוץ מזה, הגיוס הזה אינו רק מושחת אלא גם מטומטם.
 

mintz2000

New member
היכנסו לשרשור

סופריור - לכל המחזיקים כנסו דחוף
בשבוע הבא יש אסיפה כללית, שכדאי מאוד, שהציבור יתנגד לה (אם יהיו מספיק מתנגדים אז ההצעה תיפול). אני מחזיק 3% מהחברה ומרכז מחזיקים נוספים כדי להתנגד להצעה. התקשרו אליי בדחיפות 9791302 052-5715516
היכנסו לשרשור
ובואו לאסיפה הכללית. פרטים בטלפון 9791302, 052-5715516
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה