סוף מעשה במחשבה תחילה!

סוף מעשה במחשבה תחילה!

בוקר טוב, ההלכה קובעת שמעשה "שלמראית עין" עלול להראות כעברה, גם אם הוא מותר! אסור! עלות, שניים ורבע עמודי פרסום בעיתונים, בטלים בששים, מול "הגירעונות" של קרנות הפנסיה. כל חיי הנני חבר ההסתדרות הכללית, גם כאשר ייצגתי את בעלי ההון וגם כיום אני מאמין, שכל מדינה מתוקנת זקוקה להסתדרות, אמינה וחזקה. אבל, למה? לפרסם הבוקר, ולא בפעם הראשונה מודעות ענק, גם אם תוכנן צודק, לדקור את העיניים ולתת נשק בידי מתנגדי ההסתדרות וקרנות הפנסיה הטוענים לבזבוז במוסדות אלה. בברכה
 
למעלה