סונט מושלם שנכתב באיטליה

סונט מושלם שנכתב באיטליה

גיליתי בספר משכיל לדוד(ביאור על דברי רש"י לתורה) שחיבר הרב דוד פארדו זצ"ל, סונטה איטלקית מושלמת(14 שורות, ארבע בתים) שחיבר לכבודו המגיה שמחה קאלימאני שישב בעיר ונציה במאה ה18(שנת התכ"ך) הולכים בתורת עליון בחרו איש כפי לבבו דרך הדעת מי לבד ימלא ידו לדעת רק פ ש ט דברים כאשר נאמרו ירמזון אחרים ר מ ז חקרו מדבר אלוהים בדת מיפעת י ד ר ש ו ן חכמים בלשון נובעת תום וטוב ומוסר למאור יקרו יודעי צפונות מנה יודיעו נעלם ונ ס ת ר אל עין רואמו ילמדם ויחכם כל איש משכיל לא לכל דרכים אל על הניעו הם לבד בד ו ד כולם הינמו גם בכל ד ר כ יו ד ו ד מ ש כ יל
 
למעלה