נתי, אתה מוכן? זה הגיע..

natyh

New member
צלא ממש

תן לי כמה ימים ... להתארגן לגשת לארון לפתוח בשקט את הדלת להסתכל על ה MSR בשקט כך שלא יחשוד ... שיתרגל אלי לאט ואחר כך ..... נתעלל בו ... וברצינות הגיע הזמן לקבוע תקנון למבחן ההשואתי : מה בוחנים מה מבשלים , כמה זמן פירוק והרכבה שופטים ומקום .
 
למעלה