נשים וגאוגרפייה

נשים וגאוגרפייה

> Between 18 and 20 a woman is like Africa, half > discovered, half wild, naturally beautiful with fertile deltas. > > Between 21 and 30 a woman is like America, well > developed and open to trade especially for someone with cash. > > Between 31 and 35 she is like India, very hot, > relaxed and convinced of her own beauty. > > Between 36 and 40 a woman is like France. Gently > aging but still a warm and desirable place to visit. > > Between 41 and 50 she is like Yugoslavia, lost the > war-haunted by past mistakes. Massive reconstruction is now > necessary. > > Between 51 and 60, she is like Russia, very wide and > borders are unpatrolled. The frigid climate keeps people away. > > Between 61 and 70, a woman is like Mongolia, with a > glorious and all conquering past but alas, no future. > > After 70, they become Afghanistan. Most everyone > knows where it is, but no one wants to go there. > > THE GEOGRAPHY OF A MAN > > Between 15 and 70 a man is like Iraq - ruled by a dick.
 
כן, אני אלופה בפסיכים.

אתה יודע למה אני מתכוונת. ואם לא.... לא מעבירה לך יותר מיילים.
 
זה ברור לך

שאני חייב להגיד כן ודרך אגב , גם פה יש כמה , לשלוח אותם אלייך ?
 
למעלה