'נפשי' - הטקסט

Funky Giraffe

New member
'נפשי' - הטקסט

נפשי בקרבי תחשוב מחשבת לקוץ בעדן גן ולרצות תופת נפשי בקרבי תחשוב מחשבת כי אמצאה שם צוף דבש עם נופת הה כי ילידי הזמן בי ניחרו אינם אלי נפשי כמו היו תמול כי אחשבה יומם ולילה אעמול אוחיל לברכות אל- והמה אחרו השואלים איך אוהלי נטשתי לא תדעו כי כן זמן ציוני? הוא ממרור עם לענה הרוני עד ממצוא חפצי אמת נואשתי נפשי בקרבי תחשוב מחשבת לקוץ בעדן גן ולרצות תופת כי אמצאה שם צוף דבש עם נופת אם תקטלני אל לך אוחילה אנוס לעזרה ממך- אליך אתכס בכנפות חסדך יום צר ומן חמתך אברח עדי ציליך ביום שבתי אני מרעיד ומשמים וצירים וחבלים יאחזוני שאלוני למה תדאג עניתים אני אדאג לפשעי ועווני שאלוני ומה תתאו עניתים אני אתאו לכפרת זדוני שאלוני התצטרך לרופא השיבותים הרי הוא החלני
 
למעלה