נסיעתי לחו"ל

נסיעתי לחו"ל

קופץ לכמה ימים לבת בארה"ב.
אחזור בשבת, 26 לחודש. עד אז חברתנו קטניפ תצטרף להובלה....
 
סע לשלום ותחזור בשלום

תהנה עם המשפחה.
 
למעלה