ניתוח מעוף

n u 1

New member
ניתוח מעוף

ניתוח מעוף = ריבית זכות -

3 התנאים לחזרה ללונג ידועים ואני לא אחזור עליהם .
 
למעלה