ניסיון 1 . . .

מיכאל אבידן

Member
מנהל
ניסיון 1 . . .


קוד:
Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean)
    Sheets("גיליון1").[D4] = Sheets("גיליון 1").[D4] + 1
    Application.GetSaveAsFilename Sheets("גיליון 1").[D4]
    Cancel = 1
End Sub
 

מיכאל אבידן

Member
מנהל
ניסיון 2 . . .


קוד:
Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean)
    Sheets("גיליון1").[D4] = Sheets("גיליון 1").[D4] + 1
    Application.GetSaveAsFilename Sheets("גיליון 1").[D4]
    Cancel = 1
End Sub
 
למעלה