ניסיון לראות אם זה עובד

noga15

New member
או סוף סוף.טוב יש לי שאלה בסיסית

מקווה שהפעם זה יקלט. אז ככה: ה´ נתן למשה תורה מסיני,את התורה שבכתב ואת התורה שבע"פ. התורה שבכתב זה 5 החומשים,והתורה שבע"פ הועבר מדור לדור מאב לבן עד שנחתמה ע"י ר´ יהודה הנשיא (נכון עד כאן?) השאלה שלי היא מהי אותה תורה שבע"פ??? המשנה??? התלמוד??? הרי במשנה והתלמוד יש רק חילוקי דעות.זה אומר ככה,זה אומר אחרת ואין לי מושג איך הם הכריעו אבל בסוף יש הלכה. אני לא מבינה,ה´ לא היה מספיק ברור כשנתן את הדברים למשה? משה לא היה מספיק ברור כשנתן אותה ליהושוע? מאיפה המחלוקות האלו נובעים? ואם זה בגלל שדברים שהועברו מדור לדור כ"כ הרבה זמן טיבעי שישתכחו או לא יהיו מובנים,אז יכול להיות שאנחנו עושים עכשיו או מאמינים עכשיו בדברים שלא היו בכלל בכוונת ה´ המקורית???
 

אמיתי 21

New member
דבר ראשון ../images/Emo13.gif ברוכה הבאה

עמ"י עש"ו דבר שני : כל המלוקות שמובאים בגמרא אינם מחלקות ממשית אלה על אופן העשיה שלהם והרי למדנו שכל אחד נשמות ישראל עמדו בהר סיני ושמעו כל אחד כפי הבחינה שלו זה טעם לפי העומק . ועוד טעם זה שלא שימשו את רבותם די ומוחסר הבנה העלו מחלקות אבל בגמרא הכל מתישב
 

כלומאי

New member
אוהו

התשובה היא לא כל כך פשוטה, אנסה בכל זאת לענות עלייה. המטרה של התורה שבעל פה היא שתמסר בעל פה מרב לתלמידו ושהיהודים יעסקו בלימודה, חלק מהעניין זה המחלוקות שגורמות לתוספת עניין בתורה וכך גם כל אחד יכול למצא את הדרך שמתאימה לו משורש נשמתו, לא יכול להיות שאנחנו עושים דברים שלא היו בכונת ה´ המקורית כפי שכתבת, כיון שהמטרה של התורה שבעל פה היא להפוך אותנו לשותפים שווי זכויות לקב"ה, ועל ידי לימוד התורה ומציאת דרכינו בה אנחנו ממלאים את חלקינו בשותפות שלנו והקב"ה חייב להסכים, זוהי שיטה דתית מהפכנית, אין אף דת שמסוגלת לתפוס כך את המציאות. את שמעת פעם על הסיפור של תנורו של עכנאי? במסכת בבא מציעא הגמרא מספרת לגבי מחלוקת של רבי אליעזר וחכמים שרבי אליעזר ניסה להביא ראיות לדבריו ולא קיבלו אותם, אמר להם חרוב זה יוכיח, נעקר חרוב ממקומו, אמרו לו אין מביאין ראיה מהחרוב. אמר להם אמת המים תוכיח, חזרו המיים וזרמו לאחוריהן אמרו לו אין מביאים ראיה מאמת המים, כך גם היה עם קירות בית המדרש שזזו ממקומם. ואפילו בת קול יצאה משמים ואמרה שהלכה כר´ אליעזר בכל מקום, אמר ר´ יהושוע לא בשמים היא ור´ ירמיה אמר אין משגיחין בבת קול שכבר כתבת בהר סיני בתורה אחרי רבים להטות החכמים לא התיחסו לכל הסימנים הללו מהשמים בגלל הסיבה שהתורה ניתנה לנו מהשמיים עם כללי משחק כיצד עלינו לפסוק כיון שיש לנו כח בדיוק כמו של הקב"ה בקביעת ההלכה (כמובן לפי הכללים שנתנו מסיני) ולכן הם יכלו כביכול להתחצף עד כדי כך הגמרא שם ממשיכה לספר שלאחר כל המעשה הזה פגש רבי נתן את אליהו הנביא ושאל אותו מה עשה הקב"ה באותה שעה של מחלוקת, אמר לו אליהו הוא חייך ואמר ניצחוני בני ניצחוני בני והסיבה שהם ניצחו אותו היא כפי שאמרתי שהם עבדו לפי הברית שיש להם עם הקב"ה כשותפים שוי זכויות. זאת הסיבה שהיה קשה לקבל את השיטה החדשה שהנהיג הרמב"ם וכתב ספר הלכה מסודר שלא מצריך לימוד והתעמקות בגמרא, והיו מחלוקות בעניין, והסיבה שזה התקבל היא שזה לא במקום הגמרא אלא כתוספת. אפשר להאריך עוד בלי סוף בנושא, אבל אני מקווה שלפחות זה היה מספיק מובן.
 
למעלה