נוף ישראלי

נוף ישראלי

כפי שנקלט במצלמה דיגיטלית פשוטה ואוטומטית מחלון הבית. הניגוד בין האורבני והמכוער לבין האור והשמיים. ואפילו יש עץ אחד שמייצג את הטבע במלוא הדרו. איזה מבין ה-3 עדיפה?
 
למעלה