נאשם באונס זוכה בשל פגם במסדר זיהוי

נאשם באונס זוכה בשל פגם במסדר זיהוי

http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml;$sessionid$DANBVKAAAATWFLAUAUCSF3VMCQCQMI5G?itemNo=60059&contrassID=2&subContrassID=21&sbSubContrassID=0&listSrc=Y
 
למעלה