מתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתיייייייייייייייייי

מתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתיייייייייייייייייי

מתייייייייייי יהיו העיוותים
 
למעלה